Nautilus

8" x 10" $200
Edition of 5, 2003
Printed on white Moriki paper

Nautilus